Podmínky pro vznik a napadení

Rizika zvýšené vlhkosti interiéru:

  • Vada střechy - zatékání srážkové vody
  • Vlhké zdivo (neexistující nebo vadná hydroizolace základů domu)
  • Vodovod a topení - havárie nebo skryté úniky vody delší dobu
   • Kondenzát vody na vodovodních trubkách
  • Koupelna - přeteklá vana, netěsný sprchový kout
  • Neodborně provedená tepelná izolace
   • Tepelné mosty (kondenzace vodní páry)
   • Tepelné zaizolování vlhkého dřeva nebo zdiva (NOVOSTAVBY)
    • Současná výměna staré střešní krytiny a zateplení podkroví
    • Současné provedení hydroizolace a tepelná izolace zdiva
  • Skrytá havárie odvodu par z digestoře

Dřevokazný hmyz

Dřevokazové, jsou vyšší organismy (živočichové), které se aspoň v některých fázích vývoje živí dřevem. V přírodě ho tak pomáhají odbourávat, ale zároveň mohou škodit lidem, pokud hubí lesy nebo ničí dřevo používané např. jako součást staveb. Dřevokazné houby

Dřevokazné houby jsou houby, které rozkládají živé nebo mrtvé dřevo. Nejvíce zástupců pochází z chorošovitých a nelupenatých hub, ale patří sem i některé i lupenaté. Dřevokazné houby způsobují mnoho chorob dřeva, například takzvanou bílou a hnědou hnilobu a mnoho dalších.  


Plísně

Termín plíseň představuje nesystematické označení pro skupinu hub, které pokrývají povrch substrátu jemným bílým nebo barevným myceliem. 

Stupeň napadení – mírný
Stupeň napadení – mírný
Stupeň napadení – střední až vysoký
Stupeň napadení – střední až vysoký
Stupeň poškození – mírný
Stupeň poškození – mírný
Stupeň napadení – vysoký
Stupeň napadení – vysoký

Dřevokazný hmyz

Dřevokazové jsou vyšší organismy (živočichové), které se aspoň v některých fázích vývoje živí dřevem.

Obvykle jde o dřevokazný hmyz, který klade vajíčka na povrch dřeva a jeho larvy vyhlodávají dřevo pod povrchem a uvnitř. Napadá tak i stavební konstrukce, střešní krovy, dřevěné podlahy nebo nábytek. Dřevo ničí nejčastěji larvy dřevokazného hmyzu, které si vytvářejí chodby (kaverny) pod povrchem dřeva. Při velkém napadení se tyto chodby spojují, a tím dřevo nenávratně znehodnocují. Ke zdárnému vývoji larvy potřebují teplotu cca 18 stupňů a vlhkost vzduchu minimálně 10 %. Po zakuklení larev a následném výletu dospělců jsou jejich výletové otvory viditelným důkazem napadení dřeva. Takto napadené dřevo pak ztrácí pevnost.


Rozsáhlé narušení statiky trámů – vysoká úroveň poškození


Dřevokazné houby


Dřevokazné houby jsou houby, které rozkládají živé nebo mrtvé dřevo. Způsobují mnoho chorob dřeva, například takzvanou bílou a hnědou hnilobu a mnoho dalších.

 • Typy rozkladů dřeva podle barevných změn:

  1. bílá hniloba - lignovorní houby, např. troudnatec kopytovitý, choroš šupinatý
  2. červenohnědá hniloba - celulozovorní houby, např. hnědák Schweinitzův, pevník krvavějící, někteří autoři rozlišují dále:
  • červená hniloba - např. síťkovec dubový
  • hnědá hniloba - např. troudnatec pásovaný, sírovec žlutooranžový, pstřeň dubový

Pro přesné stanovení příčiny a stanovení nejlepšího řešení je nutná konzultace s našimi pracovníky.


POTŘEBUJETE PORADIT?

Sjednejte si s námi schůzku na které, odborně posoudíme váš případ a poradíme nejlepší řešení.